Badanie Doppler tętnic szyjnych

Lekarze wykonujący badanie