Badanie ginekologiczne: HPV – wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa 37 genotypów

Badanie pozwala na wykrycie i genotypowanie (oznaczenie odmiany genetycznej) wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV – Human Papilloma Virus). W ALAB laboratoria wykorzystujemy test firmy Roche: „LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test®” posiadający certyfikat CE-IVD. Badanie to jako jedyne w Polsce wykonywane jest akredytowaną, w oparciu o normę PN-EN ISO 15189, procedurą badawczą PB005G_88_15. Oferowany przez nas test jest ważnym uzupełnieniem badania cytologicznego.

Test umożliwia wykrycie aż 37 genotypów wirusa HPV: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 oraz CP6108 (kolorem czerwonym oznaczono tzw. genotypy wysokiego ryzyka – na podstawie Muñoz i wsp. N Engl J Med., 2003; 348:518-27).

Określenie genotypu jest niezmiernie ważne ze względu na fakt, że spośród ponad 100 znanych genotypów wirusa HPV tylko około 40 może zakażać błonę śluzową narządów płciowych człowieka. Ponadto tylko część z nich związana jest z rozwojem raka szyjki macicy (tzw. genotypy wysokiego ryzyka), część jest czynnikami wywołującymi łagodne zmiany śródnabłonkowe lub jest związanych z np. rozwojem kłykcin kończystych (tzw. genotypy niskiego ryzyka).