Badanie MMPI z konsultacją psychologiczną

MMPI jest narzędziem wykorzystywanym przede wszystkim przez psychiatrów i psychologów – umożliwia on bowiem dokonanie dokładnej oceny stanu psychicznego badanego. Dzięki różnorodności znajdujących się w MMPI pytań możliwe jest wysunięcie podejrzenia o istnieniu u pacjenta przeróżnych problemów z zakresu psychopatologii: badanie pozwala bowiem wykryć przejawy m.in. objawów depresyjnych, jak i lękowych czy hipochondrycznych. MMPI ma również bardzo duże znaczenie przy rozpoznawaniu zaburzeń osobowości.

Nie tylko jednak specjaliści zajmujący się ściśle stwierdzaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych korzystają z MMPI. Test ten znajduje bowiem zastosowanie również i w sądownictwie – dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny stanu psychicznego osób, które popełniły jakieś poważniejsze przestępstwa.

Zdarza się – choć niekoniecznie w Polsce – że Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości znajduje zastosowanie w badaniach psychologicznych osób, które przebywają kwalifikację do pełnienia zawodu związanego z jakimś podwyższonym ryzykiem (jako przykładową pracę tego rodzaju można podać pilotowanie samolotu).

Lekarze wykonujący badanie

Nie posiada