NIFTY BASIC – nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne

Test NIFTY to nieinwazyjny test prenatalny (NIPT). Wykrywa zespół Downa i inne wybrane nieprawidłowości genetyczne spowodowane dodatkowymi lub brakującymi informacjami genetycznymi w DNA dziecka. Opiera się na małej próbce krwi matczynej i jest dostępny już od 10 tygodnia ciąży.

Test NIFTY Basic – wskazania

Test NIFTY Basic jest szczególnie przeznaczony dla kobiet, które:

• Mają przynajmniej 35 lat
• Otrzymały nieprawidłowe wyniki innych badań prenatalnych
• Mają w najbliższej rodzinie osobę z wadą genetyczną

Inne ciężarne również powinny wykonać test NIFTY Basic. Jednak nie jest on zalecany wszystkim. Inne badanie prenatalne powinny wybrać kobiety po przeszczepie narządu, terapii komórkami macierzystymi i transfuzji krwi, którą przeszły ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przeciwwskazaniem do badania jest również nosicielstwo chromosomalnej aneuploidii, chimerii chromosomowej lub mikrodelecji i mikroduplikacji chromosomowych.