NIFTY STANDARD/TWINS – nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne

Test NIFTY Standard – na czym polega to badanie?

Test NIFTY Standrad wykonuje się na próbce krwi kobiety ciężarnej. Na jej podstawie wykonuje się analizę wolnego DNA płodowego (cffDNA). Badanie to można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.

Test NIFTY Standard jest badaniem nieinwazyjnym. Nie istnieje więc ryzyko wystąpienia powikłań. Jest to także bardzo czułe badanie prenatalne, dzięki czemu może wykryć potencjalne choroby genetyczne.

Test NIFTY Standard – zakres analizowanych chorób

Test NIFTY Standard może wykryć u dziecka trzy najczęściej występujące trisomie oraz cztery aneuploidie chromosomów płci, czyli zmiany ich liczby. Materiał genetyczny dziecka jest więc analizowany pod kątem:

  • Trisomii chromosomu 21
  • Trisomii chromosomu 18
  • Trisomii chromosomu 13
  • Zespołu Turnera
  • Zespołu Klinefeltera
  • Trisomii chromosomu X
  • Zespołu Jacobsa

Test NIFTY standard może również wykryć, jakiej płci urodzi się dziecko, jeśli przyszli rodzice wyrażą taką chęć.

Test NIFTY Standard – wskazania i przeciwwskazania

Test NIFTY Standard powinno się wykonać przede wszystkim, jeśli wyniki przesiewowych badań prenatalnych np. testu PAPP-a były nieprawidłowe. Badanie to jest także kluczowe, jeżeli w najbliższej rodzinie zostały wykryte wady genetyczne oraz jeśli ciężarna ma więcej niż 35 lat.

Testu NIFTY Standard nie powinny z kolei wykonywać ciężarne, które przeszły przeszczep narządu oraz kobiety, u których potwierdzono nosicielstwo chromosomalnej aneuploidii, chimierii chromosomowej lub mikrodelecji i mikroduplikacji. Przeciwwskazaniem do badania jest również terapia komórkami macierzystymi oraz transfuzja krwi przebyta w okresie pół roku przed ciążą.