Posiew mykologiczny (grzyby)

Posiew mykologiczny nasienia jest wykonywany w diagnostyce i leczeniu stanów zapalnych męskich narządów płciowych oraz ustalaniu przyczyny bezpłodności męskiej. Nasienie fizjologicznie nie jest sterylne ze względu na drobnoustroje znajdujące się na skórze w okolicy ujścia cewki moczowej oraz wewnątrz cewki. Skład drobnoustrojów jest zależny od populacji (kraju lub miasta), zmienia się w czasie i zależy od wieku badanego. Najczęstszym mikologicznym czynnikiem etiologicznym zakażenia męskich narządów płciowych i nasienia jest Candida albicans (5,6%). Bardzo  rzadko Aspergillus fumigatus, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccitoides spp., Candida glabrata, Candida albicans.
Posiew nasienia konieczny jest dla wyboru celowanej terapii farmakologicznej. Wskazaniem do wykonania posiewu nasienia są objawy kliniczne zapalenia (na ogół jąder, najądrzy, pęcherzyków nasiennych i prostaty) potwierdzone przez stwierdzenie obecności leukocytospermii w badaniu ogólnym nasienia. Zakażenie grzybicze może się stać przyczyną bezpłodności mężczyzn, u których obserwuje się spadek ilości i żywotności plemników w nasieniu, spadek libido, a niekiedy także rozrost tkanki gruczołowej piersi (ginekomastia).

Lekarze wykonujący badanie