Posiew na bakterie atypowe Ureaplasma, Mycoplasma

Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. Ilościowe badanie mikrobiologiczne połączone z oznaczeniem lekooporności. Narastająca oporność Mycoplasma hominis oraz Ureaplasma spp  na rutynowo stosowane antybiotyki wymaga doboru antybiotyków  dostosowanych do sytuacji klinicznej.W teście zastosowano wybiórczą hodowlę bulionową i pasek testowy przeznaczony do identyfikacji, oceny ilościowej (liczebności) oraz lekowrażliwości  patogenów obecnych w nasieniu: Ureaplasma spp. oraz Mycoplasma hominis. Badanie powinno być wykonywane łącznie z badaniem mikrobiologicznym nasienia.

Lekarze wykonujący badanie