USG II trymestr

Celem badania ultrasonograficznego w drugim trymestrze ciąży jest szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych. Dodatkowo badanie ma na celu określenie przybliżonej masy płodu oraz wieku ciążowego (jeśli wcześniej nie był określony), na podstawie parametrów biometrycznych.

W pierwszej połowie II trymestru, na podstawie pomiaru BPD* i FL** można oszacować wiek ciążowy z dokładnością ±7, ±10 dni.

Drugi trymestr ciąży jest odpowiednim okresem na wykonanie USG 3D albo 4D.

W podstawowym badaniu w celu określenia szacunkowej masy i wieku ciążowego płodu wykonujemy pomiary biometryczne:

  • wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD)
  • obwód główki płodu (HC)
  • obwód brzucha płodu (AC)
  • długość kości udowej (FL)
  • długość kości ramiennej (HL)
  • wymiar poprzeczny móżdżku (TCD)

Podczas badania USG w drugim trymestrze wykonuje się również ocenę struktur i narządów płodu, w celu stwierdzenia ich prawidłowości. Dodatkowo można w tym czasie określić płeć dziecka, jednak jest to zależne od warunków badania oraz woli pacjentki.

Ocena anatomii płodu obejmuje:

  • czaszkę, ośrodkowy układ nerwowy, twarz, szyję, klatkę piersiową, serce, jamę brzuszną – ze zwróceniem uwagi na: żołądek, jelita, przyczep pępowiny, nerki i pęcherz moczowy, kręgosłup, kończyny.

    W drugim trymestrze ciąży dokonuje się również oceny łożyska i ilości płynu owodniowego, a także wykonuje się badanie szyjki macicy, macicy oraz przydatków u ciężarnej.

BPD – wymiar dwuciemieniowy, czyli szerokość główki od ciemienia do ciemienia;
** FL – długości kości udowej

 

Lekarze wykonujący badanie

Nie posiada