USG położnicze

USG położnicze, USG ciąży – celem położniczych badań USG jest rozpoznanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju płodu. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w prawidłowej ciąży należy wykonać trzy badania USG, z których każde ma inny zakres. Poza badaniami USG można również zlecić przeprowadzenie badań dodatkowych, w zależności od sytuacji zdrowotnej kobiety, ale też praktyki przyjętej przez lekarza prowadzącego ciążę. USG wykonane przed 10. tygodniem ciąży nie znajduje się w standardzie opieki okołoporodowej.

Celem badania jest potwierdzenie ciąży po dodatnim wyniku testu ciążowego oraz stwierdzenie czy ciąża jest prawidłowo umiejscowiona (wewnątrz macicy).

Pierwsze USG powinno zostać wykonane między 11. a 14. tygodniem ciąży. Badanie to nazywane jest USG genetycznym, a jego celem jest wstępna ocena budowy zewnętrznej i anatomicznej płodu, ocena ryzyka wystąpienia u płodu najczęstszych chorób będących skutkiem wad chromosomalnych (mierzona jest tzw. przezierność fałdu karkowego – NT) oraz ocena wieku ciążowego. Czasami oceniane są również obecność kości nosowej – NB (jej brak jest charakterystyczny przy zespole Downa) i przepływ krwi w przewodzie żylnym (nieprawidłowy świadczy o wadach serca).

Kolejnym badaniem, które powinna mieć wykonane każda kobieta w ciąży jest tzw. USG połówkowe wykonywane między 18. a 22. tygodniem ciąży. Jego celem jest szczegółowa ocena anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych, określenie masy płodu, ocena położenia łożyska, ilości płynu owodniowego oraz szyjki macicy.

Trzecie ze standardowych badań wykonuje się między 28. a 32. tygodniem ciąży. Podczas badania ocenia się ponownie to samo co w badaniu drugim, a dodatkowo położenie dziecka.