USG szyjki macicy

USG szyjki macicy jest obecnie podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce niewydolności szyjki macicy i w ocenie zagrożenia porodem przedwczesnym. Stanowi nieodłączny element badania USG w drugim trymestrze ciąży prawidłowej oraz badania w pierwszym trymestrze w ciąży wysokiego ryzyka.

Wynik badania USG szyjki jest podstawą rozpoznania oraz podjęcia leczenia niewydolności szyki macicy, które polega na założeniu szwu okrężnego na szyjkę macicy w warunkach szpitalnych. Terapia porodu przedwczesnego obejmuje oprócz metod farmakologiczych założenie pessara na szyjkę macicy. Kwalifikacja do tych procedur ma miejsce w oparciu o wynik badania USG szyjki macicy.

Badanie to przeprowadza się przy użyciu głowicy dopochowowej, jest one krótkie i niebolesne. Uzyskany obraz umożliwia ocenę kanału funkcjonalnego szyjki macicy.

Lekarze wykonujący badanie

Nie posiada