USG węzłów chłonnych

USG węzłów chłonnych jest podstawowym badaniem umożliwiającym ocenę ich wielkości, struktury miąższu oraz stosunku do otaczających tkanek. USG węzłów chłonnych wykonuje się najczęściej z powodu powiększenia węzłów chłonnych, ich bolesności lub też zmian w obrębie skóry nad węzłami. Najczęstszą przyczyną limfadenopatii jest stan zapalny w okolicy danej grupy węzłów, natomiast najgroźniejszymi jej przyczynami są nowotwory pierwotne, jak ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, lub przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych.

USG węzłów chłonnych – charakterystyka

USG węzłów chłonnych pozwala na większą dokładność w stawianiu diagnozy. Standardowo w badaniach węzłów chłonnych stosuje się badanie palpacyjne, które pozwala na wyczucie zgrubień i powiększenia węzłów chłonnych. Jednak w przeciwieństwie do USG węzłów chłonnych badanie palpacyjne wykrywa jedynie zmiany powierzchniowe i opiera się na odczuciach lekarza, jest więc mocno subiektywne. USG węzłów chłonnych jest dużo dokładniejsze i pozwala na postawienie dokładniejszej diagnozy.

USG węzłów chłonnych pozwala na wstępne różnicowanie między węzłami odczynowymi (reaktywnymi – czyli powiększonymi w wyniku stanu zapalnego) a węzłami podejrzanymi o charakter nowotworowy, a tym samym na wstępną ocenę, które z nich wymagają pilnej diagnostyki. Węzły najczęściej wymagające USG węzłów chłonnych to m.in.: podżuchwowe, karkowe, szyjne, pachowe, pachwinowe, podobojczykowe i nadobojczykowe oraz w przestrzeni zaotrzewnowej.

USG węzłów chłonnych – wskazania

USG węzłów chłonnych powinno być wykonane, gdy u pacjenta dojdzie do znacznego powiększenia węzłów chłonnych. Do wykonania USG węzłów chłonnych powinny skłonić wyraźnie powiększone węzły chłonne, które mają więcej niż 10 mm.

USG węzłów chłonnych powinno zostać również wykonane, gdy pacjent skarży się na bolesność węzłów chłonnych. Ból węzłów może się wiązać np. z szybkim powiększaniem się węzła chłonnego. Ponadto, jeśli zauważymy zmiany na skórze w obrębie węzłów chłonnych, jest to również wskazanie do wykonania USG węzłów chłonnych.

Należy jednak pamiętać, że objawy wskazujące na potrzebę wykonania USG węzłów chłonnych nie muszą się wiązać z groźnymi chorobami. Jednak niezależnie od przyczyny powiększenia węzłów chłonnych w każdym z powyższych przypadków należy wykonać USG węzłów chłonnych, aby określić przyczynę tego stanu.

Znaczne powiększenie węzłów chłonnych może być spowodowane zakażeniem bakteryjnym, infekcją wirusową, chorobami nowotworowymi (np. białaczką) oraz chorobami autoimmunologicznymi (np. toczniem).

Znaczne powiększenie węzłów chłonnych oraz zmiany na skórze pokrywającej węzły chłonne powinny być wskazaniem do wykonania USG węzłów chłonnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w czasie USG węzłów chłonnych zbadane zostaną zarówno węzły znajdujące się pod skórą, jak i te znajdujące się głębiej, jak np. węzły zaotrzewnowe, które można znaleźć w jamie brzusznej.

USG węzłów chłonnych – przeciwwskazania

USG węzłów chłonnych jest bardzo bezpieczne. Zasadniczo nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania. USG węzłów chłonnych można wykonywać zarówno u dzieci, jak i u kobiet w ciąży, a w razie potrzeby można je wielokrotnie powtarzać. USG węzłów chłonnych nie wymaga również żadnych przygotowań. Zasada ta nie dotyczy jedynie węzłów chłonnych, które znajdują się w jamie brzusznej. Wówczas na takie USG węzłów chłonnych należy się zgłosić na czczo.