VERAGENE – kompleksowe badanie prenatalne nowej generacji (Synevo)

VERAgene jest jedynym nieinwazyjnym testem prenatalnym, który może jednocześnie przeprowadzać badanie w kierunku aneuploidii, mikrodelecji i chorób monogenowych.

Choroby badane za pomocą VERAgene mają często ciężki przebieg i wpływają znacznie na jakość życia. Te choroby genetyczne mogą występować jako wrodzone anomalie, opóźnienie rozwoju, utrata słuchu, utrata wzroku, zaburzenia metaboliczne i wiele innych.

Podczas ciąży wolne DNA komórek płodowych jest uwalniane przez łożysko i krąży we krwi matki wraz z jej własnym DNA pochodzącym z komórek organizmu. Bezkomórkowe DNA jest izolowane z krwi matki i analizowane wraz z próbką DNA od ojca w celu identyfikacji potencjalnych mutacji genetycznych przy użyciu opatentowanej bioinformatycznej technologii nowej generacji.

Wyniki testu przesiewowego są następnie wysyłane do lekarza, który przekazuje i omawia je z badaną rodziną.

VERAgene można wykonać u kobiet w ciąży w każdym wieku, ponieważ bada on uszkodzenia genetyczne, których ryzyko wystąpienia nie jest zależne od wieku.

Dlaczego warto wykonać badanie VERAgene


W przeciwieństwie do aneuploidii, ryzyko mikrodelecji i chorób monogenowych nie jest związane z wiekiem i nie wykazuje biomarkerów chemicznych ani ultrasonograficznych, które umożliwiłyby wczesne ich wykrycie.

Skumulowane ryzyko występowania u płodu jednej z wad genetycznych badanych za pomocą VERAgene wynosi nieco ponad 1 na 100 i może być wyższe w niektórych społecznościach etnicznych, gdzie występowanie określonych wad genetycznych jest częstsze.

VERAgene umożliwia precyzyjną identyfikację występowania tych stanów chorobowych w celu pomocy rodzicom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących możliwych terapii i dalszego postępowania klinicznego.