konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży (pierwsza)