Konsultacja ginekologiczna z badaniem USG – prof. UMED dr hab. Ochędalski Tomasz