Konsultacja – Teleporada – prof. UM dr hab. Ochędalski Tomasz