Konsultacje z zakresu endokrynologii dziecięcej – lek. Paula Smalczewska