Pakiet: Konsultacja z zakresu chirurgii naczyniowej + badanie USG Doppler II układy – dr n. med. Paduszyńska Katarzyna