dr hab. n. med. Smyczyńska Joanna

Pani Profesor jest lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii oraz  w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Zajmuje się leczeniem chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki i innych zaburzeń hormonalnych u dzieci i osób dorosłych.
W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest autorem ponad 50 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach i ponad 100 doniesień zjazdowych, poświęconych głównie problematyce zaburzeń wzrastania i terapii hormonem wzrostu. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują przede wszystkim optymalizację diagnostyki dzieci z niedoborem wzrostu i stosowania terapii hormonalnych promujących wzrastanie. Przez ponad 20 lat Pani Profesor pracowała w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICZMP w Łodzi, a obecnie zatrudniona jest na stanowisku Profesora Uczelni w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mieszczącej się w szpitalu im. M. Konopnickiej (ul. Sporna).
Pani Profesor odbyła szkolenie z NaProTechnologii (jednej z metod przyczynowego leczenia niepłodności) zorganizowane w Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach przez twórcę tej metody, Prof. T. Hilgersa (Instytut Pawła VI, Omaha, USA). Uzyskana wiedza pozwala jej na korzystanie z wystandaryzowanej obserwacji cyklu miesiączkowego i biomarkerów płodności w diagnostyce i planowaniu terapii kobiet z niepłodnością i innymi zaburzeniami czynności osi przysadka-jajniki.
W swojej praktyce lekarskiej Pani Profesor stara się rozwijać model indywidualnej (spersonalizowanej) opieki nad pacjentami z chorobami gruczołów dokrewnych w zgodzie z priorytetami CMS CODE.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala Pani Profesor na stałe poszerzanie wiedzy medycznej oraz kontakt z pacjentami anglojęzycznymi. Pani Profesor posiada również znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z pacjentami i odczytanie dokumentacji medycznej.
Pani Profesor nie zajmuje się konsultowaniem wyników badań wykonanych w związku z treningami na siłowni i stosowaniem preparatów hormonalnych poza wskazaniami lekarskimi.

 

 

Konsultacje

Konsultacja endokrynologiczna dla dzieci i młodzieży

200zł

Konsultacja endokrynologiczna - teleporada

200zł

Konsultacja endokrynologiczna

200zł

Zabiegi

Nie posiada

Badania

Nie posiada