Justyna Swat - ZnanyLekarz.pl

lek. Swat Justyna

lek. Justyna Swat jest absolwentką wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbywała szklenie specjalizacyjne w SP ZOZ im. Babińskiego w Łodzi, pracując w oddziale ogólnopsychiatrycznym żeńskim i męskim oraz w oddziale detoksykacyjnym. Złożyła egzamin specjalizacyjny jesienią 2022 r., w kwietniu 2023 r. zakończy rezydenturę i uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Pracowała w opiece ambulatoryjnej, zarówno w ramach NFZ (Poradnia Zdrowia Psychicznego „Sieradzka”, Wojewódzki Ośrodek Leczenie Uzależnień w Łodzi) jak i w ramach usług komercyjnych. Systematycznie poszerza swoją wiedzę w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych. Stara się być na bieżąco z nowoczesnymi metodami leczenia. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego dorosłych, takich jak:

– zaburzenia nastroju (zaburzenia depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)

– reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,

– zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia lękowe uogólnione) i zaburzenia występujące pod postacią somatyczną,

– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

– zaburzenia snu,

– schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,

– zaburzenia psychiczne związane z wiekiem podeszłym (otępienia, m.in. choroba Alzheimera)

– zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

– uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

– zaburzenia odżywiania,

– zaburzenia osobowości

Prowadzi konsultacje w języku polskim.

Przyjmuje osoby, które mają ukończony 18 r.ż.

Nie zajmuje się diagnostyką ADHD.

Zakres usług:

– konsultacja psychiatryczna – pierwsza – 190 zł

– konsultacja psychiatryczna – kolejna – 160 zł

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna

190zł

Zabiegi

Nie posiada

Badania

Nie posiada