Adamczewska Gabriela

Psychoterapeutka Uzależnień
Terapeutka Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie Certyfikacji w Szkole Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi. Ukończyła Szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Szkolenie z Interwencji Kryzysowej.

Posiada doświadczenie psychoterapii własnej. Pracuje pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w fundacji UWOLNIENIE, Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz Ośrodku Leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień stowarzyszenia Monar, a także jako Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Pomaga osobom znajdującym się w kryzysie życiowym, gdzie potrzebna jest szybka pomoc pacjentowi w celu poprawy jakości jego życia.

Pracuje z osobami uzależnionymi od: narkotyków, leków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, jedzenia, zakupów, hazardu, seksu, masturbacji, telefonu, komputera, partnera oraz osobami DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Jak sama mówi, w pracy najważniejsza jest empatia i szacunek do drugiej osoby.

Jej życie zawodowe cechuje kreatywność i ciągłe dążenie do samodoskonalenia.

Konsultacje

Konsultacja psychoterapeutyczna

140zł

Psychoterapia uzależnień

140zł

Zabiegi

Nie posiada

Badania

Nie posiada