prof. hab. n. med. Szmidt Mirosław

Prof. dr hab. med. Mirosław Szmidt były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wcześniej asystent, adiunkt, dr habilitowany w Klinice Pulmonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi. Przez przeszło 20 lat pracował w Przyklinicznej Poradni Alergologicznej w Szpitalu im. Barlickiego. Odbył roczny staż w klinice Uniwersytetu w Bochum ( Niemcy) trzymiesięczny na Uniwersytecie Kopenhaskim. Autor około 150 publikacji naukowych poświęconych głównie astmie i POCHP ( rozpoznawanie , patomechanizmy i leczenie). Brał udział w wielu ważnych , międzynarodowych badaniach nad nowymi lekami stosowanymi w astmie i w POCHP.

Przedstawiał wiele prac naukowych na kongresach i sympozjach w USA , Europie , a także na zjazdach krajowych. Przez dwie kadencje przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), były członek Zarządu Głównego PTA.

Prof. dr hab. med., Mirosław Szmidt jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii

Obszary szczególnych zainteresowań klinicznych

– astma –rozpoznawanie i leczenie

– astma z nadwrażliwością na aspirynę

-przewlekła obturacyjna choroba płuc ( POCHP)

Konsultacje

Konsultacja pulmonologiczna

200zł

Konsultacja alergologiczna

200zł

Zabiegi

Nie posiada

Badania

Nie posiada