Badanie immunologicznych uwarunkowań niepłodności – biopsja endometrium z badaniami immunohistochemicznymi 1 przeciwciała CD138 – dr n. med. Kassassir-Ćwiklak Agata