Badanie immunologicznych uwarunkowań niepłodności – biopsja endometrium z badaniami immunohistochemicznymi 1 przeciwciała CD138 – lek. Rękawiecka Anna