Badanie immunologicznych uwarunkowań niepłodności: Test IPKoD – biopsja endometrium z badaniami immunohistochemicznymi – 8 przeciwciał: z dostarczonego bloczku parafinowego (mat. poronny) – dr n. med. Kassassir-Ćwiklak Agata