Badanie immunologicznych uwarunkowań niepłodności: Test IPLE – biopsja endometrium z badaniami immunohistochemicznymi – 8 przeciwciał: CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD25, CD138 – lek. Rękawiecka Anna