Cewnik wraz z konsultacją urologiczną – dr Łuczyńska Joanna