Pakiet podstawowy – badanie immunologicznych uwarunkowań niepłodności – biopsja endometrium z badaniami immunohistochemicznymi 3 przeciwciała: CD3, CD56, CD138 – dr n. med. Maksym Radosław