Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej – dr n. med. Kassassir-Ćwiklak Agata