MAINTRAC – Monitorowanie leczenia w onkologii

Maintrac – jest to badanie krwi, umożliwiające wykrywanie komórek nowotworowych, które opuściły guz i przedostały się do krwioobiegu

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem.

W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii. Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.
monitorowanie nowotworu leczenie maintrac

Jakie są zalety określania liczby komórek za pomocą badania maintrac?

Wznowę nowotworu i związany z nią wzrost krążących komórek nowotworowych (CETC/CTC) we krwi, można określić za pomocą maintrac. Zwiększenia liczby komórek we krwi jest wskaźnikiem, że komórki nowotworowe są coraz bardziej aktywne i może pojawić się wznowa nowotworu.. W takim przypadku należy podjąć dalsze działania diagnostyczne.

Dzięki badaniu maintrac wznowę można rozpoznać szybciej niż w przypadku innych metod, ponieważ dynamika liczby komórek ma kluczowe znaczenie. Wskazane jest, aby kontynuować długoterminowe monitorowanie za pomocą maintrac nawet po zakończeniu terapii. W ten sposób długoterminowy sukces terapii można monitorować za pomocą krążących komórek nowotworowych, a pacjent jest ostrzegany na wczesnym etapie, jeśli pojawi się wznowa.

Maintrac – liczenia krążących komórek nowotworowych CETC

Krążące komórki nowotworowe (CETC) są komórkami oddzielonymi od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej, a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu.

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Maintrac przede wszystkim umożliwia monitorowanie leczenia. W tym przypadku należy wykonać test przed zastosowaniem leczenia, jako punkt odniesienia. Kolejne etapy badania należy przeprowadzać w trakcie leczenia jak i po zakończeniu terapii. To pozwoli na ocenę wzrostu bądź spadku liczby komórek (CETC/CTC) i określenie sukcesu zastosowanej terapii, bądź umożliwi jak najszybszą zmianę w sposobie leczenia, gdy ta nie będzie przynosiła pożądanych rezultatów.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® lekarz może monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii.

Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych.

Krążące komórki nowotworowe (CETC)

To komórki oddzielone od guza pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne we krwi obwodowej, a ich profil antygenowy i genetyczny odpowiada charakterystyce danego nowotworu.
Komórki z guzów litych krążące we krwi (CETC) określają ryzyko przerzutów przenoszonych przez krew, a tym samym przebieg choroby pacjenta.
W związku z tym, ważne jest, aby monitorować reakcję tych komórek dla lepszego dostosowania chemioterapii.
Maintrac to innowacyjna metoda oceny skuteczności terapii nowotworowej.

We wczesnym stadium choroby wspomaga diagnostykę nowotworu, umożliwia ocenę ryzyka powstawania przerzutów oraz monitoruje reakcję na zastosowane leczenie.

W stadium zaawansowanym pozwala także na ocenę rokowania i wczesne wykrycie postępu choroby.

Oznaczenie liczby krążących komórek nowotworowych metodą Maintrac możliwe jest w każdym rodzaju nowotworu nabłonkowego. Nie jest możliwe w przypadku chłoniaków i białaczek.

Wykrywanie CTCs we krwi obwodowej jest przedmiotem licznych badań na całym świecie. Jedną z takich metod, która została opracowana w laboratorium dr Pachmanna jest metoda maintrac, a wykrywanie CTCs opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM).

Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi.
maintrac onkologia analiza komórek nowotworowych

Metoda oparta jest na badaniu pobranej próbki krwi EDTA. Mogą być również badane inne płyny ustrojowe. Metoda określa ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC), jest wysoce powtarzalna, z powodzeniem zbadana i akredytowana. Została kilkakrotnie akredytowana w Europie zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań są publikowane w czasopismach branżowych na całym świecie.

Zastosowanie CTCs jako tzw. płynnej biopsji umożliwia bezinwazyjne sprawdzenie chemiowrażliwości w dowolnym czasie trwania choroby. Z powodzeniem oznaczana jest wrażliwość CTC na standardowe chemioterapeutyki jak i preparaty medycyny alternatywnej.

MAINTRAC – innowacyjna metoda ocena skuteczności terapii nowotworowej (badanie krwi pod kątem krążących komórek nowotworowych)
– wczesne rozpoznanie nawrotu aktywności nowotworu
– kontrola leczenia
– dopasowanie leczenia
– obserwacja długookresowa także po zakończeniu leczenia

MAINTRAC – badanie krwi w celu obserwacji leczenia:
– raka piersi, prostaty, jajnika
– nowotworu płuc
– nowotworu żołądka / jelita grubego
– nowotworu czerniaka i innych litych guzów …

Zadbaj o swoje zdrowie! Zrób badanie!

Cena badania innowacyjnego badania krążących komórek nowotworowych MAINRAC – 2.000 zł
Czas oczekiwania na wynik: 7 dni


Punkt Pobrań, Soboty od 8:30 – 11:30
Centrum Medyczne CODE, ul. Tuwima 15, Łódź

Więcej informacji: Rejestracja CMS CODE, tel. 887 220 088
Na badanie należy się zapisać, a następnie przyjść do Centrum Medycznego CODE, ul. Tuwima 15 – w sobotę w godzinach 8:30 – 11:30

Koordynator badań MAINTRAC: Monika Markut, Centrum Medyczne CODE, tel. 783 540 235, monika.markut@cmscode.pl

Więcej informacji:
– https://maintrac-rak.pl/maintrac/
– https://maintrac.com.pl/