Medycyna Spersonalizowana w leczeniu niepłodności

Niezwykle interesujący wykład prof. Tadeusza Pietruchy- biotechnologa, kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej UM na temat analizy ludzkiego genomu w diagnostyce i leczeniu niepłodności. Dzięki technikom biologii molekularnej jesteśmy w stanie prowadzić spersonalizowaną dignostykę jak i terapię niepłodności.

Jest to przełom w medycynie, który pozwoli na bardzo precyzyjną diagnostykę zaburzeń zdrowia ginekologicznego i otworzy drogę do przyczynowego leczenia niepłodności.

Wykład wygłoszony w ramach konferencji „Medycyna Spersonalizowana w leczeniu niepłodności” w grudniu 2017r.

https://www.youtube.com/watch?v=a3wuorF3ehw