Międzynarodowy Kongres Nauka w Służbie Życiu

Chcielibyśmy poinformować, iż Centrum Medyczne CODE brało udział w Międzynarodowym Kongresie pt. „Nauka w Służbie Życiu”.

Uczestnictwo było bezpłatne.

     Wydarzenie poświęcone było zastosowaniu aktualnych osiągnięć medycyny w ochronie życia. Była to okazja do spotkania profesjonalistów zajmujących się opieką medyczną nad matkami i dziećmi, samorządowców, ludzi kultury, dziennikarzy, wreszcie rodzin – byłych, obecnych i przyszłych pacjentów.

     Celem Kongresu było poszerzenie wiedzy medycznej i udoskonalenie podejścia do człowieka cierpiącego, integracja wiary z praktyczną realizacją powołania w duchu filozofii chrześcijańskiej i deontologii zawodów medycznych, promocja godności człowieka i praw każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, obrona wolności sumienia zawodów medycznych i pacjentów oraz umocnienie duchowe chorych oraz tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie innych.

     W programie Kongresu znalazły się trzy wzajemnie na siebie oddziałujące obszary tematyczne: wiedza medyczna, realizacja powołania do służby drugiemu człowiekowi oraz chrześcijańskie wartości i zasoby duchowe.

      Wykłady podzielone zostały na siedem sesji tematycznych i dotyczą m. in.: aktualnych trendów w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz powtarzających się strat ciąży, konsekwencji epidemii cięć cesarskich oraz konsekwencji zaburzeń rozwoju perinatalnego w dorosłym życiu.

     Specjalna sesja była dedykowana funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, w tym opiece nad kobietą ciężarną z niepełnosprawnością oraz hospicjom perinatalnym przeznaczonym dla dzieci nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, z wadami wrodzonymi lub genetycznymi.

      Każda z sesji tematycznych była podsumowana dyskusją, podczas której można było zadawać pytania.

      Nasz Kongres to nie tylko dwa dni intensywnych obrad. Na zakończenie naszych wspólnych czterech dni, 23 czerwca, spotkaliśmy się na Marszu dla Życia i Rodziny.