Niepłodność MĘSKA. Przyczyny i możliwości diagnostyczne

Prof. dr hab. n. med. Jolanta SłowikowskaHilczer przedstawia zagadnienie zaburzeń płodności u mężczyzn wyjaśniając mechanizmy warunkujące te zaburzenia oraz omawia dostępne metody diagnostyczne. Poruszany temat jest niezwykle ważny z punktu widzenia przyczynowego leczenia niepłodności, gdyż tylko równoczesna diagnostyka czynika męskiego i żeńskiego przyczynia się do zwiększenia szans na poczęcie dziecka.

Wykład wygłoszony w ramach konferencji „Medycyna Spersonalizowana w leczeniu niepłodności” w grudniu 2017r.