Przyczynowe Leczenie Niepłodności

Niepłodność jest dziś powszechnym zjawiskiem, rozpoznaje się ją jako chorobę cywilizacyjną o złożonej etiologii. Aby cieszyć się upragnionym potomstwem należy przede wszystkim rozpoznać prawdziwe podłoże tego problemu. Niemożność poczęcia potomstwa wynika często nie tyle z genetycznie uwarunkowanej przyczyny co raczej ze współistniejących schorzeń, które skutecznie blokują zdolności prokreacyjne organizmu. Dotarcie do rzeczywistej przyczyny niepłodności pozwala na przeprowadzenie celowanej terapii. Przyczynowe Leczenie Niepłodności (TIT-Targeted Infertility Treatment) zakłada pogłębioną diagnostykę płodności pary starającej się o dziecko oraz skuteczną terapię. Zaleca się aby do programu przystępowało zawsze obydwoje partnerów, gdyż tylko tak prowadzona terapia może przynieść pożądany skutek.

Program TIT składa się z III faz. Faza I to czas identyfikowania przyczyny niepłodności.. W tym celu pacjenci odbywają pierwszą konsultację lekarską, podczas której przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad dotyczący zarówno zdrowia jak i stylu życia. Omawiane zostają różne aspekty zdrowia, kondycji fizycznej i środowiska życia pacjentów. Uwrażliwia się i zachęca pacjentów do prozdrowotnego stylu życia (ograniczenia palenia, alkoholu, kofeiny, kontroli masy ciała, zminimalizowania stresu, efektywnego wypoczynku). W razie potrzeby lekarz specjalista włącza suplementy diety i zleca badania diagnostyczne. Jest to również czas na poznanie swojego rytmu płodności w oparciu o model Creighton, poprzez uważną obserwację biomarkerów zapisywanych w formie karty obserwacji. Na tym etapie każdej parze przystępującej do programu zostaje przydzielony opiekun, certyfikowany instruktor medyczny, który czuwa nad prawidłowością i efektywnością całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Średni czas trwania fazy I wynosi ok. 3 miesięcy. W fazie II pacjenci odbywają kolejną wizytę lekarską, podczas której lekarz specjalista wnikliwie analizuje postępy fazy I i przystępuje do diagnozy przyczyny niepłodności. Dla każdej pary przygotowuje indywidualny plan leczenia uwzględniający przyczynę zaburzeń. W razie konieczności wprowadza leczenie zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastykę narządu rodnego bądź wykonuje zabieg laparoskopii, hysteroskopii i in. Wszystkie działania podejmowane są aby przywrócić pacjentom naturalną zdolność organizmu do prokreacji i ją zoptymalizować. Odpowiedź organizmu na wprowadzone leczenie cały czas jest monitorowana za pomocą kart obserwacji. Czas trwania fazy II obejmuje ok. 3 – 4 miesiące. Faza III to faza bezpośredniego przygotowania do poczęcia. Fazy I i II przewidziane zostały tak, aby przyjrzeć się płodności, zdiagnozować zaburzenia i wprowadzić efektywne leczenie. Do III etapu przystępują pacjenci, u których uzyskano zadowalające biochemiczne parametry zdrowia a u kobiety prawidłowe cykle owulacyjne. W trakcie najbliższych 12 cykli małżonkowie oczekują poczęcia upragnionego potomstwa.

Przyczynowe leczenie niepłodności jest możliwe dzięki holistycznemu podejściu do organizmu jako całości. Tylko wszechstronna diagnostyka uzupełniona wnikliwymi obserwacjami śluzu szyjkowego w oparciu o Creighton Model System stwarza takie możliwości. To po prostu spersonalizowana medycyna mająca na celu przywrócenie zdolności prokreacyjnych organizmu a co za tym idzie prowadząca do pełni zdrowia.