Spotkanie pt. „Ekologiczna medycyna prokreacyjna”

Ekologiczna medycyna prokreacyjna

Personalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego w zaburzeniach płodności

Zwykle medycyna prokreacyjna wiąże się z ingerencją w naturalne mechanizmy organizmu, nijako wymusza pewne procesy by uzyskać oczekiwany skutek w postaci upragnionego dzidziusia. Niestety działania naprawcze często niosą ze sobą niepożądane skutki związane chociażby z intensywną farmakoterapią. Niestety, zdarza się, że decyzja o rozpoczęciu procedur medycznych zapada zbyt wcześnie, jest standardowa czyli identyczna dla każądej kobiety.

Czy tak musi być? Czy istnieją inne,bardziej precyzyjne, mniej inwazyjne sposoby rozpoznawania istoty problemów związanych z płodnością oraz ich leczenia?  TAK !!! JEST TO MOŻLIWE ! 

13 czerwca, w czwartkowy wieczór pokazliśmy zainteresowanym jak inaczej można poprowadzić diagnostykę problemów z niemożnością zajścia w ciąże, jak precyzyjnie dopasować leczenie do organizmu, co więcej jak sprowokować jego samego do prawidłowej pracy naprawczej!

KOBIETA NOWOCZESNA TO KOBIETA EKOLOGICZNA, SZANUJĄCA SWÓJ ORGANIZM, DUMNA ZE SWOJEJ KOBIECOŚCI, WSPÓŁPRACUJĄCA Z NATURĄ, NIE ZAŚ PRZECIWKO NIEJ GWAŁCĄC NATURALNE PROCESY FIZJOLOGICZNE.

Podczas spotkania zaprezentowane były przypadki chorób, które zostały wykryte dzięki precyzyjnej obserwacji organizmu oraz sposób radzenia sobie z nimi w trakcie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego zakończonego sukcesem.