Trombofilia wrodzona – prof. UM dr hab. Ochędalski Tomasz