USG do 10 tygodnia ciąży – prof. UM dr hab. Ochędalski Tomasz