Biopsja endometrium i badanie immunologicznych uwarunkowań niepłodności

Biopsja endometrium i badania immunohistochemiczne antygenów CD3, CD4, CD16, CD8, CD20, CD25, CD56 i CD138.

 

Badania te mają na celu wykrycie zaburzeń immunologicznych w endometrium będących przyczyną niepłodności żeńskiej. W tym celu pobierany jest fragment tkanki endometrium w czasie drugiej fazy cyklu, pod kontrolą USG za pomocą specjalnie do tego celu dedykowanej pipelli. W dniu badania, rano, pacjentka jest zobowiązana do wykonania badania Beta HCG w celu wykluczenia ciąży. Z materiału pobranego w wyniku biopsji przygotowywane są preparaty do badań immunohistochemicznych. Oznaczane są antygeny CD3 – charakterystyczne dla limfocytów T, CD25 komórki (limfocyty) regulatorowe Treg, CD56 – identyfikujące komórki NK i CD138 będące markerami komórek plazmatycznych.