LUMATEC – leczenie nadżerki światłem białym

Leczenie nadżerki światłem białym może odbyć się w I fazie cyklu, przed zabiegiem trzeba wykonać badanie cytologiczne.

Lekarze wykonujący zabieg

Nie posiada