Wlew domaciczny z zastosowaniem leku ACCOFIL

W czasie rozpoczęcia ciąży układ odpornościowy matki musi przyjąć i zaakceptować genetycznie i immunologicznie odrębny byt jakim jest embrion. Organizm matki dysponuje różnymi mechanizmami, które zapobiegają dysfunkcji jej systemu immunologicznego, prowadzącego do utraty ciąży. Pojawia się tolerancja systemu immunologicznego matki na embrion, a zostaje utrzymana aktywność immunologiczna w stosunku do innych obcych antygenów. Zaangażowanie układu immunologicznego matki w proces ciąży nie ogranicza się do “akceptacji” ludzkiego zarodka, ale oddziałuje m.in. również na endometrium – błonę wyściełającą jamę macicy, remodeling naczyń krwionośnych, zagnieżdżenie zarodka w macicy. Zaburzenia w funkcjonowaniu systemu immunologicznego matki mogą być przyczyną spontanicznej nawracającej utraty ciąży.

Jednym ze sposobów leczenia pacjentek z nawracającymi poronieniami jest stosowanie czynnika wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF – granulocyte-colony stimulating factor) znanego także w Polsce pod handlową nazwą Accofil.

Przyczyną nawracających poronień mogą być wady genetyczne płodu, zaburzenia endokrynologiczne (choroba tarczycy, cukrzyca, jajniki policystyczne), nieprawidłowości w funkcjonowaniu macicy, zespół antyfosfolipidowy, inne zaburzenia autoimmunologiczne. Jednak w przypadku ponad 40% tych zaburzeń przyczyny pozostają nieznane.

G-CSF odgrywa ważną rolę w osiągnięciu sukcesu utrzymaniu ciąży, zwłaszcza w jej początkowym okresie trwania. Pozytywnie wpływa na implementację zarodka w macicy, czynności jajników, sprzyja pogrubieniu endometrium.

G-CSF pomaga głównie w mobilizacji, migracji i różnicowaniu się komórek macierzystych, a jednocześnie ułatwia regenerację endometrium poprzez wspomaganie angiogenezy (tworzenia naczyń krwionośnych) oraz hamowanie zaprogramowanej śmierci komórek w procesie apoptozy. W badaniach na zwierzętach wykazano, że odgrywa on ważną role w zagnieżdżeniu się embrionu w macicy i utrzymywaniu ciąży przez czasowe tłumienie odpowiedzi immunologicznej przez oddziaływanie na limfocyty, makrofagi i limfocyty pomocnicze Th2. Wpływa lokalnie na regulacje funkcjonowania układu immunologicznego endometrium (jest supresorem odpowiedzi autoimmunologicznej), stymuluje przebudowę naczyń w endometrium, wpływa na adhezję embrionu i proliferację komórek trfoblastu (warstwa zewnętrznych komórek we wczesnym stadium rozwoju zarodka, odpowiedzialna m.in. za tworzenie się łożyska).
Fizjologiczny G-CSF najprawdopodobniej odgrywa istotną rolę zarówno przed i po zajściu w ciążę.

Większość opublikowanych badań medycznych wskazuje na polepszenie wskaźnika utrzymania ciąży zagrożonych poronieniem przy zastosowaniu leczenia C-GSF.
Mimo coraz szerszego stosowania Accofilu w praktyce klinicznej jako środka zmniejszającego ryzyko nawracających wczesnych poronień, nie jest to jeszcze procedura stosowana w pełni rutynowo. Prowadzone są nadal badania mające na celu m.in. opracowanie najbardziej optymalnego sposobu jego podania, dokładnego poznania mechanizmu działania tego leku w leczeniu nawracających poronień i jego roli w utrzymaniu ciąży.

W Centrum Medycznym CODE Accofil podajemy wyłącznie na zlecenie lekarza immunologa i/lub lekarza prowadzącego terapię pacjentki z nawracającymi poronieniami.

Accofil jest podawany we wlewie do macicznym w okresie przed owulacją. Kolejne dwie dawki jako leczenie uzupełniające podawane są podskórnie.

 

Lekarze wykonujący zabieg

Nie posiada