Pakiet: Konsultacja położnicza z badaniem USG – lek. Rękawiecka Anna