Konsultacja położnicza z badaniem USG – prof. UM dr hab. Ochędalski Tomasz