Posiew mykologiczny (grzyby) – mgr Adamczewska Daria