Posiew na bakterie atypowe Ureaplasma, Mycoplasma – mgr Adamczewska Daria